Annem'in Objektifinden: MARDİN :)

          7000 yıllık geçmişe sahip olan, adeta açık hava müzesini andıran bir ilimizdir "Mardin''.Bu şehrin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmiyorsa da kuruluşu eski yakın doğu tarihine göre Subariler zamanına kadar dayanmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergahında bulunur.
           Yeri volkanik bir bölgedir. Mezopotamya ovasına açılan kapılar tepenin eğimi üzerinde kuruldukları için en az iki katlıdır. Hiçbir evin gölgesi birbirinin üzerine düşmemektedir.
          Güneş ışınlarının aksine düzenlenen daracık sokaklar iklim şartlarına göre yazın kavuruculuğunda gölgede kalıp insanları sıcaktan korur. Bu evlerde kullanılan taşlar sıcak ve soğukta daha da sertleşir. Taşların özelliklerinden dolayı yazları serin kışları sıcak olur.Taş işlemeciliğin en güzel örneklerini bu mimari yapılarda görürüz. 
          
Mardin hakkında kısa bilgi verdikten sonra birde ''ANNEMİN OBJEKTİFİ''n den görelim Mardini :) 
up